Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w sposobach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie absolutnie niekoniecznych. lean Najistotniejszym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zlikwidowanie marnowania zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i wykorzystywanych półproduktów. Wdrożenie metod lean management stwarza szansę uzyskania takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to zdolność dokonania weryfikacji, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.